Mapping the Milky Way disc kinematics

D. Katz, Lennart Lindegren, David Hobbs, Paul Mcmillan, DANIEL MICHALIK, Tomaž Zwitter, GAIA Collaboration

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Mapping the Milky Way disc kinematics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Physics