Maps in the world: A History of Imagined Realities

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

658 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
TidskriftYmer
StatusPublished - 2008

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Idé- och lärdomshistoria

Citera det här