Markanvändning för en klimatpositiv framtid: En rapport om möjligheter och utmaningar i Skåne

Marianne Hall (redaktör), Katarina Hedlund (redaktör), Maria Ingimarsdottir (redaktör)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Sammanfattning

Denna rapport är en sammanställning och analys av kunskapsläget när det gäller ekosystembaserade metoder för att minska utsläpp och öka upptag av koldioxid hos brukade marker i Skåne. Med fokus på markanvändning och skötselstrategier inom jordbruk och skogsbruk, samt användning av biokol, analyseras och bedöms potentialen för att inom Skånes gränser öka upptag respektive minska utsläpp av kol från dessa ekosystem. Syftet är att analysera hur möjligheter som föreslås av den statliga utredningen SOU 2020:4, Vägen till en klimatpositiv framtid, kan omsättas till en skånsk kontext i ett miljömässigt/ekologiskt perspektiv.

Rapporten är ett samverkansprojekt mellan Lunds universitets Centrum för miljö- och klimatvetenskap och Region Skåne, och har finansierats med medel från Region Skåne, det strategiska forskningsområdet BECC – Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate, Lunds universitets samverkansinitiativ LU Land, samt Centrum för miljö- och klimatvetenskap.
Originalspråkengelska
UtgivningsortLund
FörlagCentrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), Lunds universitet
Antal sidor70
Volym7
ISBN (elektroniskt)978-91-984349-9-6
ISBN (tryckt)978-91-984349-8-9
StatusPublished - 2022

Publikationsserier

NamnCEC Rapport

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klimatforskning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Markanvändning för en klimatpositiv framtid: En rapport om möjligheter och utmaningar i Skåne”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här