Markers of Infection in Childhood Autoimmune Diabetes and Related Disorders

Anna-Lena Nilsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Markers of Infection in Childhood Autoimmune Diabetes and Related Disorders”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap