Markers of steroid receptor, kinase signalling pathways and Ki-67 expression in relation to tamoxifen sensitivity and resistance

Christine Campbell, John Mathew, Ian O. Ellis, Ian Bradbury, Signe Borgquist, Karin Elebro, Andrew R. Green, Pauline Finlay, Julia M. W. Gee, John F. R. Robertson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Markers of steroid receptor, kinase signalling pathways and Ki-67 expression in relation to tamoxifen sensitivity and resistance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap