Market Orientation as Inter-firm Cooperation: An International Study of the Grocery Sector

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

21 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
TidskriftEuropean Management Journal
Volym25
Utgåva4
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomi och näringsliv
  • Företagsekonomi

Citera det här