Markov based correlations of damage cycles in Gaussian and non-Gaussian loads

Igor Rychlik, Georg Lindgren, Y.K. Lin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Markov based correlations of damage cycles in Gaussian and non-Gaussian loads”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap