Mass spectrometry-based analysis of formalin-fixed, paraffin-embedded distal cholangiocarcinoma identifies stromal thrombospondin-2 as a potential prognostic marker

Johannes Byrling, Theresa Kristl, Dingyuan Hu, Indira Pla, Aniel Sanchez, Agata Sasor, Roland Andersson, György Marko-Varga, Bodil Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mass spectrometry-based analysis of formalin-fixed, paraffin-embedded distal cholangiocarcinoma identifies stromal thrombospondin-2 as a potential prognostic marker”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar