Mass transport of contaminated soil released into surface water by landslides (Göta River, SW Sweden)

Gunnel Göransson, Magnus Larson, David Bendz, Maria Åkesson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mass transport of contaminated soil released into surface water by landslides (Göta River, SW Sweden)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap