Massive MIMO Extensions to the COST 2100 Channel Model: Modeling and Validation

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Massive MIMO Extensions to the COST 2100 Channel Model: Modeling and Validation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Ingenjörs- och materialvetenskap