Mast cell tryptase enhances wound healing by promoting migration in human bronchial epithelial cells

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mast cell tryptase enhances wound healing by promoting migration in human bronchial epithelial cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology