Maternal cardiovascular disease risk in relation to the number of offspring born small for gestational age: national, multi-generational study of 2.7 million births.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

18 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Maternal cardiovascular disease risk in relation to the number of offspring born small for gestational age: national, multi-generational study of 2.7 million births.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap