Maternal enterovirus infection during pregnancy as a risk factor in offspring diagnosed with type 1 diabetes between 15 and 30 years of age.

Maria Elfving, Johan Svensson, Sami Oikarinen, Björn Jonsson, Per Olofsson, Göran Sundkvist, Bengt Lindberg, Åke Lernmark, Heikki Hyöty, Sten Ivarsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

41 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Maternal enterovirus infection during pregnancy as a risk factor in offspring diagnosed with type 1 diabetes between 15 and 30 years of age.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap