Maternal Smoking during Pregnancy and Daughters' Preeclampsia Risk.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

An obstetrical paradox is that maternal smoking is protective for the development of preeclampsia. However, there are no prior studies investigating the risk of preeclampsia in women who were exposed to tobacco smoking during their own fetal period. We aimed to study the subsequent risk of preeclampsia in women who were exposed to tobacco smoke in utero, using a national population-based register.
Originalspråkengelska
Artikelnummere0144207
TidskriftPLoS ONE
Volym10
Nummer12
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reproduktionsmedicin och gynekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Maternal Smoking during Pregnancy and Daughters' Preeclampsia Risk.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här