Maternal smoking during pregnancy - Long-term health effects in the offspring

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

3123 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Maternal smoking during pregnancy - Long-term health effects in the offspring”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap