Mathematical modelling and parametric studies of affinity chromatography

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mathematical modelling and parametric studies of affinity chromatography”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemical Engineering