Matrilysin Expression Related to Radiation and Microflora Changes in Murine Bowel.

Andrea Polistena, Louis Banka Johnson, Andrada Röme, Lena Wittgren, Sven Bäck, Nadia Osman, Göran Molin, Diya Adawi, Bengt Jeppsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Sökresultat