Mattering at the periphery: Geographies of peri-urban life and its discontents

Bidragets översatta titel : At spela en roll i periferin: Geografier över peri-urbana livet och dess bestridande

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

69 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

I en tid av ökande social oro i periferierna av västeuropeiska ekonomier undersöker denna avhandling de levda erfarenheterna hos dem som bor i "platser som inte spelar någon roll." Genom att fokusera på de Gula Västarna i Frankrike, behandlar avhandlingen de socio-politiska missnöjena och aspirationerna hos invånarna i peri urban-områden, med syfte att förstå den komplexa strukturen av peri urbana liv och politik. Detta görs genom en undersökning av hur Gula Västarna-nätverket navigerar, utmanar och omformar sina levda verkligheter, med fokus på de erfarenheter, kontestationer och förändringar som präglar den levda och socio-politiska landskapet av peri urbant liv.

Baserat på en Lefebvrian-inspirerad kritisk fenomenologisk ansats, engagerar denna forskning sig etnografiskt med de liv som levs i franska peri-urbana periferier. Forskningen väver samman en förståelse av subjektiviteter med en kritisk medvetenhet om socio-spatiala strukturer som formar och begränsar levda erfarenheter. Utöver ekonomiska svårigheter och politisk marginalisering kvalificerar avhandlingen hur peri urbana socio-spatiala utmaningar förvärras av en brist på möjligheter till meningsfulla möten, vilket förstärker upplevelser av isolering och marginalisering. Avhandlingen belyser också peri-urbana invånares handlingskraft i att utmana sådana levda förhållanden, exemplifierat av Gula Västarnas alternativa politik för möten, när de strävar efter att ifrågasätta och omdefiniera strukturen av sina levda verkligheter i vardagen.

Genom att utforska vad det innebär att leva i peri-urbana periferier och hur de upplevs av dem som bor där, erbjuder denna avhandling insikter om de mångfacetterade effekterna av urbanisering på människors liv och de missnöjen detta kan framkalla. Den kompletterar undersökningar av ”missnöjens geografier” och "övergivna platser" genom att belysa peri urbana invånares strävan efter att spela roll i periferin. Avhandlingen föreslår att periferier bör konceptualiseras som involverande en spektrum av levda erfarenheter och föra dem i fokus för att hantera missnöjet och osäkerheten kring deras politiska framtid.
Bidragets översatta titel At spela en roll i periferin: Geografier över peri-urbana livet och dess bestridande
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Kulturgeografi och ekonomisk geografi
Handledare
  • Larsen, Henrik Gutzon, handledare
  • Islar, Mine, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2024 maj 24
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-8104-014-2
ISBN (elektroniskt)978-91-8104-015-9
StatusPublished - 2024 apr.

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2024-05-24
Time: 13:15
Place: Sal 111 (Världen), Sölvegatan 10, Lund
External reviewer(s)
Name: Koefoed, Lasse Martin
Title: Associate Professor
Affiliation: Roskilde University
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kulturgeografi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”At spela en roll i periferin: Geografier över peri-urbana livet och dess bestridande”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här