Maxwell-compensated design of asymmetric gradient waveforms for tensor-valued diffusion encoding.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

31 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Maxwell-compensated design of asymmetric gradient waveforms for tensor-valued diffusion encoding.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap