'May contain traces of': An ethnographic study of eating communities and the gluten free diet

Meghan Cridland

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

5593 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”'May contain traces of': An ethnographic study of eating communities and the gluten free diet”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Food Science