MCPLOTS: A particle physics resource based on volunteer computing

A. Karneyeu, L. Mijovic, S. Prestel, P. Z. Skands

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

25 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

The mcplots.cern.ch web site (mcplots) provides a simple online repository of plots made with high-energy-physics event generators, comparing them to a wide variety of experimental data. The repository is based on the hepdata online database of experimental results and on the rivet Monte Carlo analysis tool. The repository is continually updated and relies on computing power donated by volunteers, via the lhc@home 2.0 platform.

Originalspråkengelska
Artikelnummer2714
Sidor (från-till)1-22
Antal sidor22
TidskriftEuropean Physical Journal C
Volym74
Utgåva2
DOI
StatusPublished - 2014 jan. 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”MCPLOTS: A particle physics resource based on volunteer computing”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här