Measurement and prediction of voice support and room gain in school classrooms

David Pelegrin-Garcia, Jonas Brunskog, Viveka Lyberg-Åhlander, Anders Löfqvist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

27 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Measurement and prediction of voice support and room gain in school classrooms”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Konst och humaniora