Measurement of breast volume is a useful supplement to select candidates for surgical breast reduction

Peder Ikander, Jennifer Berg Drejoe, Pavia Lumholt, Helle Sjostrand, Steen Matzen, Anne Quirinia, Hans Erik Siersen, Anita Ringberg, Susanne Lambaa, Lisbet Rosenkrantz Holmich

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)
73 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Measurement of breast volume is a useful supplement to select candidates for surgical breast reduction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap