Measurement of strange baryon–antibaryon interactions with femtoscopic correlations

ALICE Collaboration, S Acharya, Jonatan Adolfsson, Peter Christiansen, Martin Ljunggren, Adrian Nassirpour, Anders Oskarsson, Tuva Richert, Omar Vazquez Rueda, David Silvermyr, Evert Stenlund, N Zurlo

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Measurement of strange baryon–antibaryon interactions with femtoscopic correlations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi