Measurements of nox and development of land use regression models in an east-African city

Asmamaw Abera, Ebba Malmqvist, Yumjirmaa Mandakh, Erin Flanagan, Michael Jerrett, Geremew Sahilu Gebrie, Abebe Genetu Bayih, Abraham Aseffa, Christina Isaxon, Kristoffer Mattisson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Measurements of nox and development of land use regression models in an east-African city”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap