Measures of articulatory variability in VCV sequences

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

Functional data analysis is used to examine articulatory variability across repetitions in normal speech, under different movement constraints. A temporal normalization technique is applied to align trajectories of lips, jaw, and tongue in vowel-consonant-vowel sequences. Next, an index of amplitude variability is computed, defined as the mean standard deviation between peak velocities of the consonantal closure by the active articulator, in each VCV sequence. The results show that articulatory variability varies as a function of both the phonetic requirements of the consonant and the biomechanical characteristics of the articulatory structures involved.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)80-84
TidskriftAcoustics Research Letters Online
Volym6
Utgåva2
DOI
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oto-rino-laryngologi
  • Övrig annan medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Measures of articulatory variability in VCV sequences”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här