Measuring the end-of-life premium in cancer using individual ex ante willingness to pay

S. Olofsson, U. G. Gerdtham, L. Hultkrantz, U. Persson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Measuring the end-of-life premium in cancer using individual ex ante willingness to pay”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.