Measuring time-domain spectral induced polarization in the on-time: decreasing acquisition time and increasing signal-to-noise ratio

Per-Ivar Olsson, Torleif Dahlin, Gianluca Fiandaca, Esben Auken

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

589 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Measuring time-domain spectral induced polarization in the on-time: decreasing acquisition time and increasing signal-to-noise ratio”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap