Mechanical chest compressions for cardiac arrest in the cath-lab: When is it enough and who should go to extracorporeal cardio pulmonary resuscitation?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mechanical chest compressions for cardiac arrest in the cath-lab: When is it enough and who should go to extracorporeal cardio pulmonary resuscitation?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap