Mechanical chest compressions in the coronary catheterization laboratory to facilitate coronary intervention and survival in patients requiring prolonged resuscitation efforts.

Henrik Wagner, Bjarne Madsen Hardig, Malin Rundgren, David Sparv, Jan Harnek, Matthias Götberg, Göran Olivecrona

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

Resuscitation after cardiac arrest (CA) in the catheterization laboratory (cath-lab) using mechanical chest compressions (CC) during simultaneous percutaneous coronary intervention (PCI) is a strong recommendation in the 2015 European Resuscitation Council (ERC) guidelines. This study aimed at re-evaluating survival to hospital discharge and assess long term outcome in this patient population.
Originalspråkengelska
Artikelnummer4
TidskriftScandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine
Volym24
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Mechanical chest compressions in the coronary catheterization laboratory to facilitate coronary intervention and survival in patients requiring prolonged resuscitation efforts.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här