Mechanism based flow stress model for alloy 625 and alloy 718

Andreas Malmelöv, Martin Fisk, Andreas Lundbäck, Lars Erik Lindgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mechanism based flow stress model for alloy 625 and alloy 718”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi