Mechanisms involved in regulation of periodontal ligament cell production of pro-inflammatory cytokines: Implications in periodontitis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mechanisms involved in regulation of periodontal ligament cell production of pro-inflammatory cytokines: Implications in periodontitis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap