Mechanisms of defective insulin secretion in type 2 diabetes

Taman Mahdi

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

529 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mechanisms of defective insulin secretion in type 2 diabetes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap