Mechanistic Modeling of Reversed-Phase Chromatography of Insulins with Potassium Chloride and Ethanol as Mobile-Phase Modulators

Karolina Arkell, Martin P. Breil, Søren Søndergaard Frederiksen, Bernt Nilsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat