Mechanistic Toxicology: Molecular interactions and underlying mechanisms of dendritic cell activation in skin sensitization

Tim Lindberg

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

147 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mechanistic Toxicology: Molecular interactions and underlying mechanisms of dendritic cell activation in skin sensitization”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap