Mechanochemical model for myosin V

Erin M. Craig, Heiner Linke

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

44 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mechanochemical model for myosin V”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap