Mechanosensitive transcriptional regulation of gene expression in smooth muscle. Implications for health and disease

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

41 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mechanosensitive transcriptional regulation of gene expression in smooth muscle. Implications for health and disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap