Mechanosensitive transcriptional regulation of gene expression in smooth muscle. Implications for health and disease

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

28 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat