Med kärret som källa : om begreppen offer och ritual inom arkeologin

Åsa Berggren

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Varför lade människor ner stenar, ben och redskap i vatten och våtmarker under förhistorisk tid? Och hur kan arkeologin skapa förståelse för denna typ av lämningar? Vanligen tolkas de nedlagda föremålen som offer, men det är ett begrepp som är förknippat med en rad problem. Bland annat riskerar användningen av offerbegreppet att dölja olikheter och nyanser i människornas sätt att deponera föremål.
I Med kärret som källa använder arkeologen Åsa Berggren istället ett arbetssätt som sätter människorna, deras handlingar och ritualer i fokus. I boken tillämpar hon konsekvent ett handlingsteoretiskt perspektiv på ett neolitiskt fyndmaterial från ett kärr i Malmö. Här blir människornas sinnliga upplevelser av ting och platser centrala, och man kommer deras handlingar och upplevelser nära. Studien visar hur människorna genom sin användning av kärret skapat sina relationer till andra människor, sina sociala positioner och sin historia – ett socialt samspel som pågått under mer än 3 000 år.
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia
Handledare
  • Jennbert, Kristina, handledare
Tilldelningsdatum2010 okt. 1
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-89116-98-6
StatusPublished - 2010

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2010-10-01
Time: 10:15
Place: Kulturens auditorium, Tegnérsplatsen, Lund

External reviewer(s)

Name: Fuglestvedt, Ingrid
Title: [unknown]
Affiliation: Universitetet i Oslo

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia och arkeologi

Citera det här