Med sinne och smak för det oändliga : Marilynne Robinsons romantiska teopoetik

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Artikeln analyserar den amerikanska författarinnan Marilynne Robinson i ljuset av tidigromantiska tänkare som Novalis och Friedrich Schleiermacher, med speciellt fokus på det religionsbegrepp som framträder i hennes författarskap.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)40-48
TidskriftVinduet
Utgåva4
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap
  • Litteraturstudier

Citera det här