Med sinne och smak för det oändliga: Om att återge religionen dess rätta plats

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)145–152
Antal sidor8
TidskriftSvensk Teologisk Kvartalskrift
Volym91
Utgåva4
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Nyckelord

  • Schleiermacher
  • Marilynne Robinson
  • romantisk filosofi
  • estetik

Citera det här