Medbestämmande på lönsamhetens villkor - exemplet Högesta AB

Anders Persson, Kenneth Sandberg

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Sökresultat