Medborgarskap och utbildning för vuxna: Om komvux, folkhögskola och medborgarskapandets praktiker

Fredrik Sandberg, Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt, Maria Olson

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

Sammanfattning

Utbildning för vuxna lyfts ofta fram som en lösning på en rad aktuella samhällsutmaningar. Allt från miljöfrågor till den mer övergripande målsättningen att skapa ekonomisk tillväxt. Men vuxenutbildningen har också ett tydligt demokratiskt och medborgerligt uppdrag och i denna bok utforskas detta medborgerliga uppdrag utifrån dess grundläggande antaganden, verkningssätt och konsekvenser. Det är en berättelse som å ena sidan handlar om inkludering, erkännande, framtidstro och realiserandet av drömmar, å andra sidan om normalisering, exkludering och villkorad gemenskap. Med andra ord, att bli en god samhällsmedborgare handlar inte enbart om att tillägna sig relevant kunskap.
Originalspråksvenska
UtgivningsortLund
FörlagStudentlitteratur AB
Antal sidor178
ISBN (tryckt)9789144126579
StatusPublished - 2018

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pedagogik

Citera det här