Meddelandeinformationssystem, anordning för begäran om information avseende ett objekt och system för distribuering av information

Johan Schlasberg (uppfinnare)

Forskningsoutput: Patent

Originalspråksvenska
PatentnummerSE 514505
StatusPublished - 2001 mars 5

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Interaktionsteknik

Citera det här