Media between Media: ‘Making-of’s and the Hidden Faces of Film Adaptation

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Media between Media: ‘Making-of’s and the Hidden Faces of Film Adaptation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.