Media scandals, rumour and gossip: A study with an ear close to the ground

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Media scandals, rumour and gossip: A study with an ear close to the ground”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap