Medical risk factors in diabetic patients with foot ulcers and severe peripheral vascular disease and their influence on outcome

Jan Apelqvist, Jan Larsson, Carl-David Agardh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Medical risk factors in diabetic patients with foot ulcers and severe peripheral vascular disease and their influence on outcome”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap