Medical students in general practice: students' learning experiences and perspectives from supervisors and patients

Ann-Christin Haffling

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

291 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Medical students in general practice: students' learning experiences and perspectives from supervisors and patients”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap