Medical students in general practice: students' learning experiences and perspectives from supervisors and patients

Ann-Christin Haffling

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

291 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat