Mellan det magiska "om" och musiken. Skådespelarens arbetsmaterial och förändringarna i teatern vid sekelskiftet 1900

Erik Rynell

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Sammanfattning

I detta bokkapitel behandlas förändringarna i skådespelarens arbetssätt till följd av förändringar i teaterns estetik från slutet av 1800-talet. Under denna tid kom ett starkt inflytande från musiken, vilket inte minst gjorde sig märkbart i det symbolistiska dramat och försöken att finna en skådespelarkonst som var anpassad för detta. Slutligen exemplifieras denna utveckling med en scen ur Gabriel Moureys skådespel Psyché från 1911, den scen för vilken Debussy skrev sin berömda komposition för soloflöjt,Syrinx.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationKring 1900
RedaktörerLouise Vinge
FörlagGyllenstiernska Krapperupsstiftelsen
Sidor91-111
ISBN (tryckt)91-87944-06-5
StatusPublished - 1998

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Scenkonst

Citera det här